Säkerhetsutvecklingen år 2003

Säkerhetsutvecklingen år 2003

Även år 2003 blev, från säkerhetssynpunkt, ett bra år för svensk luftfart. Inom linjefart och chartertrafik inträffade endast ett haveri utan personskador. För att flygsäkerhetsmålet ska kunna uppnås till 2007 krävs att antalet haverier inom linjefart och charter ligger på en fortsatt låg nivå. Inom privatflyget inträffade 17 haverier, vilket är det bästa utfallet på mer än 30 år.

Utgiven 2004-03-21