Säkerhetskultur - definition och beskrivning

 

Säkerhetskultur - definition och beskrivning

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet.

Utgiven 2023-05-17