Rapport om upphandling av flygtrafik

Rapport om upphandling av flygtrafik

En kartläggning över hur regionalpolitiskt motiverad flygtrafik kan upphandlas.

Utgiven 2000-12-15