×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Rapport om upphandling av flygtrafik

Rapport om upphandling av flygtrafik

En kartläggning över hur regionalpolitiskt motiverad flygtrafik kan upphandlas.

Utgiven 2000-12-15