Rapport från Göteborgsstudien

Rapport från Göteborgsstudien

Hur skulle Du drabbas av ett snöoväder som varade över en vecka? Om el- och transportsystem slutade fungera? Vad händer Din familj? Din verksamhet? I samhället?
Det var frågan som låg till grund för Göteborgsstudien som genomfördes under hösten 2004.

Utgiven 2004-02-15