Omvärldsbevakning 2007

Omvärldsbevakning 2007

I denna omvärldsbevakning belyses ett antal utvecklingstendenser och frågeställningar som kan påverka luftfartens utveckling på såväl kort som lite längre sikt. Omvärldsbevakningen syftar till att ge marknadens aktörer adekvat information om marknaden och dess utveckling som stöd för deras analyser och bedömningar.

Utgiven 2007-12-17