Omvärldsanalys 2005

Omvärldsanalys 2005

Syftet med denna omvärldsanalys är att skapa en samlad bild av de verksamhetsområden som Luftfartsstyrelsen, som central förvaltningsmyndighet,ansvarar för inom ramen för sitt sektoransvar.

Utgiven 2005-12-31