Avgiftsutjämningssystem för luftfartsskydd

Avgiftsutjämningssystem för luftfartsskydd

Regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett avgiftsutjämningssystem för luftfartsskydd.
Bilaga 1  - Samhällets säkerhets- och beredskapsarbete
Bilaga 2  - Luftfartsverkets förslag till metod för kostnadsberäkningar och fastställande av avgiften

Utgiven 2002-12-30