Luftrumsintrång, Airspace infringement, delrapport

Luftrumsintrång, Airspace infringement, delrapport

Luftfartsstyrelsen tar emot cirka 3500 rapporter om luftfartshändelser varje år. Enligt luftfartslagen är i princip alla som är verksamma inom luftfartssystemet skyldiga att rapportera avvikelser som inträffar i verksamheten. Varje inkommen rapport granskas och analyseras av flygsäkerhetsanalytiker med operativ erfarenhet.

Utgiven 2008-09-04