Inrikesflygets marknadsförutsättningar

Inrikesflygets marknadsförutsättningar

Inrikesflygets marknadsförutsättningar, åtgärder för att förbättra konkurrensen. Förhoppningen att avregleringen av inrikesflyget 1992 skulle leda till ökad konkurrens och lägre priser grusades. Läs rapporten som utreder inrikesflygets marknadssituation samt lämnar förslag på åtgärder.

Utgiven 2001-11-19