Indikator för källbuller från trafik

Indikator för källbuller från trafik

Transportstyrelsen erhöll Miljömålsmedel från Naturvårdsverket under år 2013 för att kunna förutsäga/uppskatta och följa upp effekten av dämpning av bullret från vägfordon, tåg och luftfartyg. Transportstyrelsen önskade ett verktyg för att kunna beräkna de samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärderna. Resultat från verktyget skulle även kunna vara användbart i diskussioner med industri/tillverkare av fordon och fartyg, infrastrukturförvaltare samt operatörer för att motivera krav på tystare trafik.

Tillhörande filer (kan vara problem att öppna i rapporten):

Om du behöver filerna i Excel-format kan du kontakta oss.

Utgiven 2014-07-01