Flygtrafiktjänst – bara i statens regi?

Flygtrafiktjänst – bara i statens regi?

Konsekvenserna av att möjliggöra för andra operatörer än LFV att utföra flygtrafiktjänster vid icke-statliga flygplatser på annan grund än genom uppdrag från LFV.

Utgiven 2006-04-27