Flygtrafikstatistik kvartal 3/2014

Flygtrafikstatistik kvartal 3/2014

Under tredje kvartalet 2014 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 4 procent och uppgick till 9,3 miljoner. Ökningen med motsvarar i runda tal 360 000 fler passagerare.

Av de 9,3 miljoner passagerarna var 1,7 miljoner inrikespassagerare och 7, 6 miljoner utrikes. Procentuellt var ökningen lika stor i in- och utrikestrafiken.

Utgiven 2014-10-20