Säkerhetsöversikt luftfart 2011

Säkerhetsöversikt luftfart 2011

Det är farligt att flyga, därför är det säkert! Detta påstående grundar sig på att flygsäkerheten sedan flygets barndom har varit den viktigaste utmaningen och en grundläggande framgångsfaktor för flygets fortsatta tillväxt. Idag när mer än 2 miljarder passagerare världen över varje år använder flyget som transportmedel är säkerheten minst lika viktig som tidigare och i ständig fokus för luftfartens olika aktörer.

Utgiven 2012-04-25