60 år med Luftfartsinspektionen

60 år med Luftfartsinspektionen

En opretentiös sammanställning av hur luftfarten utvecklats och inspektionen med den. Den är skriven av några av Luftfartsinspektionens medarbetare genom åren och innehåller såväl historiska fakta som personliga upplevelser.

Utgiven 2004-02-01