Załadunek zgodny z przepisami

Przepisy dotyczące mas i wymiarów pojazdów ciękich na rok.

Artikelnummer TS201616PL. Utgiven av Transportstyrelsen 2018-10-23