Parking card for people with disabilities in the European Union

Broschyren "Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder" och foldern med information på olika språk går inte längre att beställa hos Transportstyrelsen. Du hittar mer information hos Europeiska kommissionen

Artikelnummer 88262. Utgiven av Transportstyrelsen 0001-01-01