Samverkan i regelgivningsprocessen: teori och praktik

Litteraturöversikt och en fallstudie av Transportstyrelsens arbete.

Artikelnummer TSG 2016-1678. Utgiven av Transportstyrelsen 2017-01-24.

Till toppen