Samverkan i regelgivningsprocessen: teori och praktik

Litteraturöversikt och en fallstudie av Transportstyrelsens arbete.

Bilagor - Samverkan i regelgivningsprocessen

Artikelnummer TSG 2016-1678. Utgiven av Transportstyrelsen 2017-01-24