Kartläggning om förutsättningarna för marknadsövervakning inom sjöfart

Syftet med rapporten är att klargöra Transportstyrelsens ansvar inom ramen för marknadsövervakning inom sjöfart. Befintlig marknadsövervakning inom sjöfart har kartlagts. En sammanställning över data- och statistiktillgång som kan utgöra underlag för marknadsövervakning ingår. I uppdraget ingår förslag på aktiviteter, metoder och arbetssätt samt förslag på data- och statistikbehov.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2013-01-20