Yrkestrafik

Sökresultat

7 publikationer

Vägarbetstidslagen

Uppdaterad version 2020

Artikelnummer TS201514. Utgiven 2020-05-29.

Regelsamling kör- och vilotider 2019

Publikationen är gratis för rättsvårdande myndigheter, exempelvis polis, tingsrätt eller liknande.

Artikelnummer PVJ 11001. Utgiven 2019-04-01.

Kör- och vilotider - regler och vägledning

 

Artikelnummer PV09001. Utgiven 2018-09-20.

Lasta lagligt

Artikelnummer TS201616. Utgiven 2018-06-01.

Personlig tidbok för yrkesförare (10-pack)

Personlig tidbok för yrkesförare som kör transport under 3,5 ton och enligt förordning 1994:1297.

Artikelnummer PV10150. Utgiven 2017-01-01.

Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil

Artikelnummer PV09312. Utgiven 2014-07-01.

Vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter

Broschyren behandlar de viktigaste reglerna om vilotider och personlig tidbok för vissa nationella transporter.

Artikelnummer TS201629. Utgiven 2009-12-09.