De medicinska kraven i trafiken

I den här broschyren redogörs för de medicinska krav som ställs på den som vill köra ett motorfordon, varför reglerna finns och en del goda råd och tips.

Artikelnummer TS201845. Utgiven av Transportstyrelsen 2018-02-01.

Till toppen