Äldre och bilkörning - Information och vägledning för närstående

Den här broschyren vänder sig till dig som:

  • har en närstående som har en sjukdom
  • har en närstående vars beteende får dig att fundera på hans/hennes lämplighet att köra bil
  • har fått reda på att något har hänt din närstående i trafiken
  • diskuterar inom familjen om en närstående person är lämplig att fortsätta köra bil.

Artikelnummer TS201846. Utgiven av Transportstyrelsen 2018-02-01