Har du skadats i trafiken? - Affisch

Informationsaffisch till den som besöker en akutmottagning efter att ha skadat sig i trafikmiljö.

Beställ publikation

Transportstyrelsen byter distributör och har nu en ny webbutik.

Beställ den här publikationen i vår nya butik

Artikelnummer ST12002. Utgiven av Transportstyrelsen 2021-06-15