Transportstyrelsens riktlinjer för elektrifiering av fartyg

Batteridrift och hybriddrift av fartyg har blivit allt populärare bland svenska redare, men denna framdrivningslösning innebär samtidigt nya utmaningar. Om ett rederi har planer på att bygga nytt eller bygga om ett fartyg till batteri- eller hybriddrift ska ett antal villkor vara uppfyllda för att Transportstyrelsen ska kunna acceptera installationen som säker.

Den Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA har utvecklar nya europeisk vägledningar för elektrifiering av fartyg med Litium-jon batterier. Transportstyrelsen rekommenderar att i första hand EMSA:s vägledningar implementeras för nya projekt, dock har rederier fortsatt valmöjlighet att använda Transportstyrelsens riktlinjer om det är så de önskar.

Battery Energy Storage Systems (BESS) på EMSA's webbplats

Artikelnummer TSG 2023-1338. Utgiven av Transportstyrelsen 2023-02-20