Nationella riktlinjer för bunkring av flytande metan i Sverige

Dessa riktlinjer är främst avsedda att vägleda de som på något sätt är delaktiga i bunkringen av flytande metan för sjöfart.

Riktlinjerna omfattar följande områden:

  • Rådande regler i Sverige
  • Föreskrivande myndigheters ansvarsområden med sina respektive författningssamlingar
  • Hamnarnas ansvarsområden
  • Rederiernas och befälhavarnas ansvar
  • Olika typer av bunkringsoperationer och ansvarsfördelningen
  • Hänvisningar till internationella standarder, riktlinjer och checklistor
  • Övrig information om riskanalyser, säkerhetsavstånd och minimikrav

I dessa riktlinjer behandlas inte i nuläge, metan i trycksatt form och varvbesök.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2018-09-04