Transportstyrelsens vägledning för verifiering av strukturellt brandskydd för nationella fartyg byggda i annat material än stål

Syftet med dokumentet är att tydliggöra godkända metoder för verifiering av strukturell brandsäkring för fartyg byggda i t.ex. komposit eller aluminium och som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart TSFS 2017:26.

Artikelnummer TSG 2024-2378. Utgiven av Transportstyrelsen 2024-05-10