Säkrare båtliv 2020 - broschyr

Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram en strategi för hur antalet döda och allvarligt skadade inom fritidsbåtstrafiken ska kunna minska i enlighet med regeringens mål för säkerhet. Etappmålet till år 2020 är att antalet omkomna inom fritidsbåtstrafiken fortlöpande minskar och att antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.

Artikelnummer -. Utgiven av Transporstyrelsen 2012-02-28