Töm inte i sjön

Den 1 april 2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet, som genomförs av Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen, omfattar svenskt sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2013-01-30