Sjöfart

Sökresultat

23 publikationer

Måla båtbotten

Information om regler och användning av båtbottenfärg.

Artikelnummer TS201616. Utgiven 2016-02-26.

Vill du veta mer om förbudet mot utsläpp av toalettavfall

Utsläppsförbudet trädde i kraft den 1 april 2015. I den här broschyren får du svar på de vanligaste frågorna.

Artikelnummer TS201615. Utgiven 2016-02-17.

Råd och tips till dig som vill paddla kanot

Råd och tips till dig som vill paddla kanot. Broschyren är ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Svenska kanotförbundet.

Artikelnummer TS201508. Utgiven 2015-12-31.

Ban On The Discharge Of Sewage From All Recreational Craft

Artikelnummer TS201503. Utgiven 2015-03-11.

Töm inte i sjön

Artikelnummer -. Utgiven 2013-01-30.

Mottagning av avfall från fritidsbåtar

Artikelnummer -. Utgiven 2013-01-30.

Ledanknuten lotsdispens

Artikelnummer -. Utgiven 2012-06-01.

Pilot Exemption Certfikate

Artikelnummer -. Utgiven 2012-06-01.

Säkrare båtliv 2020 - broschyr

Artikelnummer -. Utgiven 2012-02-28.