Flygtendenser nr 1 2017

Flyget bidrar på många sätt positivt till samhällsutvecklingen men har även en viss negativ inverkan på miljön, klimatet och vår hälsa. Transportstyrelsen har som regelgivande myndighet en mycket viktig roll i arbetet för att minska flygets negativa miljöpåverkan

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2017-03-17