Flygtendenser nr 1 2016

Detta nummer av Flygtendenser handlar i huvudsak om registrering och inskrivning av luftfartyg, men även om det pågående arbetet med den svenska flygstrategin.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2016-10-12