Miljö med statistik, analys och information

Flygtendenser nr 04/2007 - temanummer miljö med statistik, analys och information. Problematiken när det gäller att införa styrmedel för att begränsa flygets klimatpåverkan under de kommande decennierna.

Artikelnummer -. Utgiven av Luftfartsstyrelsen 2008-01-28