Flygtendenser nr 2 2010

För hundra år sedan genomfördes den första flygningen i Sverige. Under det gångna århundradet har flyget genomgått en kraftig utveckling såväl nationellt som internationellt och är idag ett av de säkraste transportmedlen. Från att ha varit fokuserat på transport av post och tidningar har flyget utvecklats till att bli ett transportmedel för den bredare allmänheten. Idag transporteras årligen över två miljarder passagerare med flyg världen över.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2010-11-18