Flygtendenser nr 4 2008

När du läser detta förord har Transportstyrelsen varit igång en kort tid. När jag skriver raderna återstår fortfarande ett par veckor av förberedelser. Det känns bra att komma igång på allvar. Vår uppgift är att genomföra regeringens politik. Det innebär att vi ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås och att regeringens övriga uppdrag genomförs. Inom flyget handlar verksamheten mycket om säkerhet, miljö och marknadens funktionssätt.
Under 2009 kommer vi att gå igenom tillsynsprocessen, öka enhetligheten i tillämpningar och metoder och inte minst arbeta med det svenska ordförandeskapet i EU.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2009-04-07