Flygtendenser nr 4 2007

Transportsektorn står idag utanför EU:s system for handel med utsläppsrätter. Därmed finns det inte något tak för transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken står för över 90% av transportsektorns totala utsläpp av koldioxid. Värt att notera är att av det totala antalet bilresor i Sverige ar ungefär hälften kortare än 5 kilometer. I tätorter är i allmänhet runt 80% av dessa i själva verket kortare än 3−4 kilometer. Flyget dominerar av naturliga skäl på längre sträckor. Flygets andel av genomförda utlandsresor har ökat från 43 till 50% de senaste 25 åren.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2008-01-28