Flygtendenser nr 3 2007

Luftfartsstyrelsens tredje kvartalsrapport ägnas till stor del åt det svenska flygplatssystemets framtid i en alltmer föränderlig omvärld. En utredning om framtidens flygplatser har nyligen lagts fram. Där föreslås bl.a. en ny kategorisering av flygplatserna och en modifiering av driftsbidraget, vilket kommer att innebära ändrade förutsättningar för statligt stöd. En bolagisering av LFV i två separata bolag aviseras också i utredningen.

Därmed borde möjligheten förbättras för andra aktörer att komma in på bl.a. marknaden för flygtrafiktjänst. Luftfartsstyrelsen kommer med all sannolikhet att få en utökad roll som en följd av utredarens förslag. För att uppnå en fungerande konkurrens kan det på vissa marknader vara nödvändigt att införa olika former av ekonomisk reglering, något som belyses närmare i den här rapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2007-10-10