Flygtendenser nr 2 2013

Vi har vant oss vid en snabb teknikutveckling inom de flesta områden idag, särskilt inom informationsteknologi.
Luftfarten är inget undantag och precis som inom många andra områden leder den snabba teknikutvecklingen till nya möjligheter. Det är en av Transportstyrelsens strategier att ha ett regelverk som underlättar den pågående teknikutvecklingen mot ökad säkerhet, tillgänglighet och minskad miljöpåverkan.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2014-01-07