Flygtendenser nr 2 2011

Området teknik fascinerar många och därför ägnas denna utgåva av Flygtendenser åt flygteknik i olika avseenden. När ny teknik introduceras resulterar det i nya utmaningar för användarna, men den tekniska utveckling som har präglat branschen har även varit en förutsättning för den positiva flygsäkerhetsutvecklingen.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2012-04-25