Flygtendenser nr 2 2007

I Luftfartsstyrelsens andra kvartalsrapport fortsätter vi att bevaka marknaden med fokus på liberalisering och konkurrens.
En väl fungerande konkurrens är en viktig förutsättning för att företag ska bli mer effektiva. Detta kommer konsumenterna till godo genom låga priser, hög produktkvalitet och utveckling av nya produkter.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2007-08-22