Flygtendenser nr 1 2013

De senaste åren har präglats av lågkonjunkturer, naturkatastrofer, länder i uppror och ekonomier i obalans. Den ekonomiska tillväxten i Europa har mattats av och det finns mycket som talar för att tillbakagången kommer att fortgå under de kommande åren. Då flygbranschen är konjunkturkänslig påverkas den i hög grad av vad som händer i världsekonomin. Det råder hård konkurrens bland flygbolagen, vilket kan resultera i såväl konsolideringar som konkurser av mindre och större flygbolag.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2013-06-25