Flygtendenser nr 1 2009

Årets första temanummer ägnas åt den rådande finanskrisen och dess påverkan på flygmarknaden. Efter terrorattentaten 2001, SARS-epidemin 2003 drabbas nu flygmarknaden hårt av den kraftiga konjunkturnedgången och den minskade efterfrågan på flyg.
Transportstyrelsens statistik visar att antalet passagerare på de svenska flygplatserna minskade med över 13 procent (865 000 färre passagerare) jämfört med samma period förra året. Flygbolagen tvingas dra ner kapaciteten och ställa flygplan på marken. Biljettpriserna har också ökat jämfört med förra året. Affärsresenärerna flyger alltmer i ekonomiklass vilket driver upp priset inom detta segment.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2009-06-11