Flygsäkerhetstendenser

Flyget är sedan länge det säkraste sättet att transportera sig. Flygsäkerheten i vårt land är dessutom mycket hög - även i ett internationellt perspektiv, där Sverige ligger väl i nivå med de allra främsta länderna inom flygsäkerhetsområdet.
En bidragande orsak till detta är den goda rapporteringskultur som finns här när det gäller luftfartshändelser. Inkomna rapporter analyseras hos Luftfartsstyrelsen och resultatet ligger till grund för myndighetens samlade flygsäkerhetsarbete, bland annat i form av reglering, tillsyn och andra åtgärder. 

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2007-10-12