Transportstyrelsens styrelse

Transportstyrelsen är en styrelsemyndighet, vilket innebär att vi leds av en styrelse som är ansvarig för att verksamheten bedrivs effektivt och med god intern styrning och kontroll inför regeringen. Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten.

Ledamöter i Transportstyrelsens styrelse

Peter Norman, ordförande

Peter Norman

Foto: Johan Ödman

Peter Norman har tidigare varit bland annat finansmarknadsminister och har varit verksam inom finansbranschen sedan 1992. Han har också arbetat som VD för Sjunde AP-fonden och direktör vid Riksbanken.

Jonas Bjelfvenstam

ledningsgrupp-Jonas Bjelfvenstam-liten.jpg

Generaldirektör för Transportstyrelsen.

Linda Olofsson

Linda Olofsson

Civilingenjör och teknisk doktor i fysik med lång erfarenhet av att leda forskning och att samordna industriella parter och forskare för att hitta gemensamma lösningar på komplexa tekniska utmaningar.  Efter sin doktorsexamen startade hon ett företag baserat på sin forskning tillsammans med Chalmers Entreprenörsskola. Erfarenheten från dessa år som vice vd tog hon med sig till RISE där hon haft flera ledande roller innan hon 2019 tog över ledarskapet på Swedish Electromobility Centre, det nationella forskningscentrumet för elektrifiering av transporter.

Anette Landén

Anette Landén

Avdelningschef på Skatteverket för Storföretagsavdelningen. Jurist med examen från Lunds Universitet och har arbetat inom flera områden och på flera nivåer inom Skatteverket. Ledamot i EBM:s insynsråd.

Ingrid Udén Mogensen

Ingrid Udén Mogensen

Civ.Ing KTH. Har verkat som Koncernsäkerhetschef, Informationssäkerhetschef, Managementkonsult Informations-IT/säkerhet, styrelseledamot SOS Alarm, Ordf. Dataföreningen SIG Security, samt delegat Regeringens IT-råd. Är delegat, fd ordförande Ingenjörsvetenskapsakademien avd Xll samt delegat Näringslivets Säkerhetsdelegation NSD. Pensionär.

Jan Landahl

Jan Landahl

F.d. Riksrevisor, Civilekonom som arbetat vid Finansdepartementet bland annat som biträdande budgetchef. Pensionerades 2015.

Staffan Bengtsson

Staffan Bengtsson

Styrelseordförande Statens jordbruksverk, ordförande Nämnden för läkemedelsförmåner samt Nämnden för statligt tandvårdsstöd.

Tidigare har Staffan bland annat verkat som överintendent för Statens försvarshistoriska museer, statssekreterare på Social- respektive Utbildningsdepartementet, departementsråd på Finansdepartementets budgetavdelning.

Personalföreträdare

Anna Malmborg

Företrädare för ST inom Transportstyrelsen.

Karl-Emil Stenberg

Företrädare för SACO-S inom Transportstyrelsen.

Sekreterare

Linnéa Ekström

linnea-ekstrom-liten-webb.jpg

Sekreterare i styrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!