Strategisk utveckling och förvaltning

Avdelning Strategisk utveckling och förvaltning bistår Transportstyrelsens ledningsgrupp med styrning och utveckling av verksamheten. Det gör vi genom att ha fokus på myndighetsgemensam verksamhetsutveckling och myndighetsövergripande strategiska frågor.

Vårt främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga avdelningar att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande, stödjande och samordnande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning. Myndighetens dataskyddsombud finns på avdelningen.

På avdelningen finns en enhet som består av en stab samt tre sektioner:

  • Informationshantering
  • Kunddriven utveckling
  • Utvärdering och analys

Avdelningen har cirka 55 medarbetare som är placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!