Körkortsavdelningen prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden om bland annat körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Avdelningen ansvarar också för utveckling och förvaltning av it-system inom körkortsområdet. Vi har 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Norrköping, Örebro och Kista. 

Avdelningen består av fyra enheter. 

Enhet Stab

Staben planerar, samordnar och följer upp avdelningens verksamhet. Staben ska också se till att avdelningen har väl fungerande lednings- och stödprocesser.

Enhet Kundtjänst

Enheten besvarar frågor från allmänheten kring körkort och andra körkortsrelaterade ärenden samt handlägger och beslutar i ansökningsärenden med given praxis.

Enhet Utredning

Enheten utreder och beslutar i alla ärenden som kräver särskilda överväganden. Man svarar för den medicinska och personliga lämplighetsprövningen på körkortsområdet och företräder myndigheten i förvaltningsdomstol efter delegering från HK Juridik.

Enhet Utveckling

Enheten har en huvudsaklig inriktning på verksamhetsstrategi, verksamhetsutveckling och förvaltning inom avdelningens verksamhetsområden. På enheten finns ett stort antal arbetsuppgifter och till viss del varierar de utifrån vilka uppdrag och projekt som avdelningen för tillfället driver eller deltar i.