Historik

Transportstyrelsen startade sin verksamhet den 1 januari 2009 och har bildats genom att man slagit samman flera olika myndigheter till en myndighet: Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Vägtrafikinspektionen och delar av Länsstyrelsen och Vägverket.

Genom att skapa en myndighet som har ett samlat ansvar för järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor får vi en bättre samsyn mellan de olika trafikslagen. Det ger en möjlighet att planera bättre, effektivisera verksamheten och underlätta vardagen för människor, företag och de vi samarbetar med.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!