Väg och järnväg

Väg och järnväg utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens. Vi finns på 11 orter. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Göteborg, Solna och Umeå. Vi har cirka 360 medarbetare.

Väg och järnväg har följande enheter och sektioner:

  • Trafikant, har fem sektioner: Strategisk analys, Trafikantregler, Förarutbildning, Förarprövning och Prövning trafikant.
  • Gemensamma funktioner, har tre sektioner: Internationell samordning, Stab och Verksamhetsutveckling. 
  • Teknik väg, har sex sektioner: Regler vägteknik, Regler fordonssäkerhet, Regelinformation och undantag, Tillsyn vägteknik, Typgodkännande efterlevnad, Typgodkännande certifiering. 
  • Yrkestrafik, har sex sektioner: Yrkestrafikregler, Taxiförare, Taxiföretag, Gods och buss, Kör- och vilotider och Vägkontroll.
  • Spårtrafik, har fem sektioner: Spårtrafikregler, Marknad spårtrafik, Spårtrafiksäkerhet tillstånd, Spårtrafiksäkerhet tillsyn och Teknik spårtrafik.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!