Sjöfartsavdelningen

Sjöfartsavdelningen har följande enheter och sektioner:

Sjöfartsavdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud för svenska fartyg. Vi kontrollerar också att utländska fartyg i svenska farvatten uppfyller de regler som gäller i Sverige. Vi finns i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Sundsvall och har 160 medarbetare.

Sjöfartsavdelningen har följande enheter och sektioner:

  • Stab
  • Fartygsoperativa enheten, som har två sektioner: sjöpersonalsektionen och sjötrafiksektionen
  • Fartygstekniska enheten, som har två sektioner: miljösektionen och tekniksektionen
  • Internationella enheten
  • Rättsenheten, som har två sektioner: rättsektionen och sjöfartsregistret
  • Tillsynsenheten, har fyra sektioner: tillsynssektionen, sjöfartsinspektionsområde Göteborg, sjöfartsinspektionsområde Malmö och sjöfartsinspektionsområde Stockholm
  • Utredningsenheten 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!