Är du forskare?

Här kan du som är student och /eller forskare på högskola, universitet eller forskningsinstitut eller motsvarande, finna information eller statistik inom de olika trafikslagen.

Du hittar bland annat flygplatsstatistik, fordonsstatistik, miljöbilsstatistik och statistik över tillbud och olyckor.

Du kan även läsa om vilka pappersarkiv som Transportstyrelsen har. Om du inte hittar det just du söker, är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Kontakt via e-post: fb-forskarinfo@transportstyrelsen.se 

Postlådan bevakas normalt på vardagar (ej klämdagar) och besvaras så snart som möjligt. Välkommen med din fråga.

Information om våra pappersarkiv

Transportstyrelsen har tagit över handlingar från andra myndigheter i samband med myndighetens bildande, samt när en ny verksamhet har överförts till organisationen. Här är en lista på övertagna arkivbildare:

  • Järnvägsinspektionen (1988 - 2004)
  • Järnvägsstyrelsen (2004 - 2008)
  • Luftfartsstyrelsen (2005 - 2008)
  • Stängselnämnden (1976 - 2008)
  • Trafiksäkerhetsverket, Registeravdelningen (1975 - 1992)
  • Vägverket: Trafikregistret (1993-2008)

Visste du att:

Trafikanalys, TRAFA, är ansvarig myndighet för statistik inom områdena bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsmönster, luftfart, post, tele, sjöfart och vägtrafik. Trafikanalys tillhandahåller, utvecklar och publicerar statistiken. 

Trafikanalys (TRAFA)

Statistiska centralbyrån, SCB har som främsta uppgift att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör de i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men de har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare.

Statistiska centralbyrån (SCB)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!