Uppgradering av PEXO

2024-02-20

Transportstyrelsen kommer mellan 2024-04-15 och 2024-04-21 genomföra en uppgradering av teoriexaminationssystemet PEXO. Under denna period kommer systemet vara stängt för att åter vara i drift 2024-04-22. I samband med uppgraderingen kommer ECQB 2024 implementeras.

Transportstyrelsen kommer att uppgradera till en ny version av teoriexaminationssystemet PEXO 2024-04-22.

För att genomföra uppgraderingen kommer systemet vara stängt mellan 2024-04-15 och 2024-04-21. Det innebär att varken administration eller provskrivningar kommer kunna ske i systemet under denna period.

Den nya versionen innehåller en del ändringar i gränssnittet och när det kommer till handhavandet av systemet. Transportstyrelsen har därför anordnat två tillfällen för en genomgång av den nya versionen av PEXO för utbildningsorganisationer:

  • 2024-03-07 - 18.00 - 19.00
  • 2024-03-14 - 18.00 - 19.00

Båda dessa tillfällen genomförs på distans via Microsoft Teams.

Vänligen skicka ett mail till elevanmalan@transportstyrelsen.se och skriv med vilket tillfälle du önskar delta på samt vilken utbildningsorganisation du tillhör för att få en kallelse skickad till dig.

Användarkonton

Vid uppgraderingen kommer befintliga lösenord till systemet nollställas för samtliga roller i systemet med undantag för elever. Det innebär att ni som administrerar elever för en utbildningsorganisation kommer behöva hämta ut nya lösenord efter uppgraderingen. Det gör ni genom att gå till PEXOs inloggningssida (samma URL som idag) och använda den nya "Forgot password"-funktionen. Därefter kommer ett lösenord skickas till den e-postadress ni uppgav till Transportstyrelsen i samband med ett e-postutskick 2022-06-09.

Har ni bytt mailadress sedan dess, vänligen skicka ett mail till: elevanmalan@transportstyrelsen.se.

Area 100 KSA-markering

En ny funktion som tillkommer i systemet är en Area 100 KSA-markering (för  CPL- och ATPL-examinationer). Det kommer vara nödvändigt att genomföra markeringen för att elever som är registrerade till en CPL- eller ATPL-examination ska kunna genomföra provskrivningen i första försöket i det sista delämnesprovet i examinationen.

Instruktioner

Instruktioner för den nya versionen av PEXO finns publicerat på sidan:
Teoriprov - information till teoriansvarig vid flygskola

Systemkrav

Den nya versionen av PEXO kan köras i en uppdaterad HTML5-kompatibel webbläsare, exempelvis:

  • Firefox
  • Chrome
  • Edge
  • Opera
  • Safari

Detta innebär således att systemet inte längre ska köras i Internet Explorer-läget i Microsoft Edge. Kravet om att webbläsaren, datorn eller nätverket måste vara spärrat till att enbart komma åt PEXO vid CPL- och ATPL-examinationer föreligger fortfarande. Rekommenderad skärmupplösning är 1920 x 1080. 

Demo

En demo för provskrivningsmiljön i den uppgraderade versionen av PEXO finns tillgänglig på nedanstående länk.

PEXO 3 Demo

ECQB 2024

I samband med uppgraderingen 2024-04-22 kommer ECQB 2024 implementeras, som tidigare aviserats på sidan:

Stöddokument inför implementering av ny version av frågebank för teoriexaminationer

Kontaktperson

Transportstyrelsens kontaktperson för PEXO och teoretiska examinationer:

Alexander Röstberg
alexander.rostberg@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 65 03

Frågor och svar

Nej, provskrivningarna kommer precis som tidigare genomföras med hjälp av Transportstyrelsens provvakter. Det är enbart det befintliga systemet som uppgraderas till en ny version.

Ja, det är enbart konton med rollen "teoriansvariga" och provvakter som behöver hämta nya lösenord efter uppgraderingen.

Ni kommer att ha tillgång till all information som tidigare med undantag för resultatbesked (dokumentet där elevens resultat finns nedbrutet på LO eller Topic-nivå) för de provskrivningar som genomförts i den gamla versionen av systemet (provskrivningar genomförda innan 2024-04-15). I de fall ni behöver dessa dokument kontaktar ni elevanmalan@transportstyrelsen.se med en begäran.

Även elever som slutfört sin examination i den gamla PEXO-versionen kommer flyttas över till den nya versionen.

Elevanmälan kommer genomföras precis som idag via följande blankett:

Elevanmälan

För frågor med bilagor kommer dessa finnas tillgängliga i systemet precis som idag. Den nya versionen innehåller dock inte några verktyg (tex transportör) för att kunna lösa uppgifter direkt på skärmen.